3 kroki do sukcesu Twojej strony

Jak podejść do zlecania budowy strony www? Część 3
  • 3 etapy strony www

Co znajdziesz w tym materiale wideo?

Aby strona www prawidłowo wykonała powierzone jej zadanie to Ty najpierw musisz omawiane w materiale filmowym 3 fazy/etapy prawidłowo zrealizować.

Kompleksowe przejście tematyczne od „wybadania klienta” do wdrożenia na stronie www mechanizmów obsługujących owego klienta tak by na końcu wykonał akcję czyli z konwertował.

Materiał filmowy porusza zagadnienia: